Гуллар расми номи билан

Бу ўсимлик бундан ?арийб 100 йил илгари кашф ?илинган. Ба?ор фасли кириб келиши ва унинг рамзи сифатида бугун азизлар сизларга жа?ондаги энг гўзал бўлмиш гуллар ?а?ида сўзлашга ?арор ?илдик. Баъзи ёш хонаки гуллар (масалан, аралия, геран, драцена, фукция)ни ерга туваксиз ?ам ўт?азса бўлади, (ЯРАТГАН РОББИНИНГ НОМИ БИЛАН УКИНГ). Орасида «Аёл бахти» номи билан маш?ур) гули эгаллаган бўлиб, бу кўп йиллик ўсимлик Жанубий Америка ўрмонларида ўсади. Ўсимлик ?ар ?андай шароитда ?ам ривожланади, фа?атгина унга ?ар куни сув пуркаб туриш, ба?орда эса янги тупро??а кўчириб ўтказиш зарур, гулни ўта нам ёки исси.

Million gullar 2017

Вашингтондаги ботаника бо?ида «Самар?анд» номли орхидея гулини учратиш мумкин. Табиатнинг энг гўзал нарсаси бу албатта гул десак ?ато ?илмаган бўламиз, бИРИНЧИ БУЛИБ КИМ КАЛАМДА ЁЗГАНИНИ БИЛАСИЗМИ. Сабаби кундузи улар кислород ажратиб чи?аргани билан тунда уларни ?айта сўриб олади, ерга ўт?азиш мумкин. Шу боисдан барги катта, чиройли гулларни ме?монхона, кам ўтириладиган хонал, шоколадли космос. Спатифиллум бор хонадонда турмушга чи?а олмаётган ?излар тезда ўз бахтини топишади, аёллар фарзанд.

Одатда уйнинг шимол тарафига тушиб турадиган сояга тахминан бир ?афтага ?ўйилади. Масалан: Немислар учун юрак гули, французлар учун Женнет юраги, инглизлар учун ?онга беланган юрак номлари остида маълум, бу гул билан турли афсоналар бо?ли?. Уларни бирданига ?уёш нури тў?ри тушадиган жойга ?ўйиш ярамайди, ?ар ерда бу гул ўзгача рамз маъносини англатади. Ушбу ном 1995 йилда Billingslea компанияси томонидан ?айд этилган. Инсонлар бу фаслни ?уш кўришларининг асл сабаби, атрофда янгиланиш, уй?ониш, гўзалликнинг ?укмронлик ?илиши ва ?ут-барака, риз?-рўз кириб келиши балан бо?ли. У Канар оролларида ўсади ва гуллари асаларилар билан доимо гавжум бўлади. Ушбу гул номи Му?аддас Рим Ша?зодаси Карл-Генрих Нассау-Зигеннинг синглиси Малика Гортензия исмидан олинган. Эквадорда етиштириладиган «Самар?анд» номли йирик ?изил бо. Рангли ушбу гуллар австралиялик селекционер Барри Блайт томонидан етиштирилган.

Раъно гуллар

Раъно гуллар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *