Jinsiy lablar tuzilishi

❤️CHIMILDIQ!❤️BIRINCHI JINSIY ALOQA QANDAY BO'LISHI KERAK?BARCHA BO'YDOQLARGA KERAKLI MAVZU!

❤️CHIMILDIQ!❤️BIRINCHI JINSIY ALOQA QANDAY BO'LISHI KERAK?BARCHA BO'YDOQLARGA KERAKLI MAVZU!

Kichik jinsiy lablar uzunasiga ketgan teri burmalarining ikkinchi jufti katta jinsiy lablarning asosi bo‘ylab yotadi, unda qon tomirlari va nerv oxirlari ko‘p. Yuqorida prostata bezining organizmda o‘ta muhim vazifalarni bajarishi haqida gapirildi. Jinsiy organlar ichki va tashqi jinsiy organlarga bo’linadi, jinsiy lablar kеriladi. Tuzilishi, Tuxumdonlar bir juft bolib, oval shaklda boladi. Erkak va ayol organizmida oziga xos maxsus jinsiy azolar bolib, ular mazkurjinsga taaJluqli maxsus erkak va ayol jinsiy hujayralari (spermatozoid va tuxum hujayra)ni isWab chiqaradi.

Kichik jinsiy lablarning yuqori uchlari ikki burmaga (oyoqchaga) bolinib, klitorga qarab yonaladi. Bu vazifa sfinkterli jom mushaklarining qisqarib, to‘siq bo‘lishi bilan ifodalanadi. Bu erlarga ta’sir kilish jinsiy aloka oldidan tugiladigan sevgi timsolidir. Klitor rudimentar a’zo, kovaksimon tanadan tuzilgan, qon tomirlari va nervlarga boy, terisida nerv oxirlari ko‘p. Teri burmalardan kichik jinsiy lablar, jinsiy bolishlardan esa katta jinsiy lablar hosil bo’ladi, алифбони танлаш.

Kichik jinsiy lablar tarkibida elastik va mushak tolalari kop bolgan biriktiruvchi toqimadan tuzilgan. Erkaklarning ichki jinsiy organlariga urug’donlar yoki moyaklar, urug’ chiqaruvchi yo’llar, prostata bеzi, bo’lbourеtral (kupеr) bеzlari va urug’ pufakchalari kiradi, итоги поиска по запросу jinsiy lab. Muhofaza etuvchi vazifasi uning anatomik tuzilishi va joylashgan o‘rni bilan bog‘liq. Prostata bezi har xil yuqumli manbalarni peshob chiqaruv kanalidan qopchaga va yuqori siydik yo‘llariga o‘tkazmasligi bilan ahamiyatlidir. Katta jinsiy lablar orasidagi kamgak jinsiy yoriq deyiladi. Uning oldingi qismi kichik jinsiy lablar, orqa qismi esa katta jinsiy lablar bilan chegaralanadi, алифбони танлаш. Uning bez to’qimasi-prostata bezchalari (glandulae prostaticae) asosan bezning orqa va yon qismlarida joylashib, 30-40 ta naysimon alveolyar bezlardan iborat, klitor jinsiy his a’zosi. Uning ustki qismi epiteliy toqimasi bilan qoplangan.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *